Kommunedelplanene skal utdype og klargjøre kommunens satsingsområder, mål og strategier innenfor viktige områder