Alle virksomheter i Askøy kommune har ansvar for å bidra til et bedre miljø på Askøy. Nedenfor har vi listet opp noen av virksomhetene i kommunen med de viktigste miljøoppgavene.


Kommunedirektør, ledelse og stab

Kommunalavdeling for stab har ansvar blant annet for samfunnssikkerhet og beredskap, samt økonomiplanen, som gir rammebetingelsene for arbeidet med miljø og bærekraftig utvikling.

Stab


Teknisk avdeling

Teknisk avdeling har ansvar for tjenester som rent vann, kommunale avløp og avfallshåndtering (gjennom medlemskap i BIR) i tillegg til akutt beredskap gjennom Askøy brann og redning.

Administrasjon - teknisk


Plan og bygg

   • Plan og bygg har hovedansvar for planlegging, byggesaksbehandling, oppmåling, landbruk, miljø og karttjenester.
   • Miljø er plassert på enhet Miljø, tilsyn, landbruk og fellestjenester under Plan og bygg.
   • Ansvarsområder er blant annet viltforvaltning, naturforvaltning, utarbeiding av klimaplan, forurenset grunn og forsøpling.

Plan og bygg


Samfunnsmedisin

    • Samfunnsmedisinsk avdeling arbeider med miljørettet helsevern, tilsyn med avløpsanlegg og folkehelsearbeid i tillegg til annet samfunnsmedisinsk arbeid.

Samfunnsmedisin - ansvar og ledelse

Back to top