Formål

  • Norge har en av verdens strengeste lover om tilgang til miljøinformasjon - miljøinformasjonsloven.
  • Den sikrer at alle som spør om miljøinformasjon skal få svar innen rimelig tid, normalt innen 15 virkedager.
  • Offentlige og private bedrifter må svare på hvordan deres virksomhet påvirker miljøet.
  • For Askøy kommune vil det si at hver avdeling har et eget ansvar for å ha kunnskap om og gi ut miljøinformasjon innen sine ansvarsområder.

Loven krever


Klage

  • Om du mener Askøy kommune har brutt Miljøinformasjonsloven kan du klage via Askøy kommune til Statsforvataren i Vestland.

Kontakt avdelingen

Back to top