Generelt

  • Ferdsel med motorfartøy på vann/innsjø er ikke tillatt i Askøy kommune i henhold til Motorferdselloven.
  • Har du behov for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy i utmark og på islagte vassdrag, må du søke kommunen om tillatelse.
  • Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert for å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.
  • Som hovedregel er bruk av motorkjøretøy til redningstjenesten, jord- og skogbruksnæring og transport til faste bosteder lov, mens ferdsel til andre formål krever tillatelse fra kommunen.
  • Merk at du uansett ikke kan få tillatelse til turkjøring i vår kommune.

Målgruppe

  • Personer som har behov for å bruke motorfartøy eller luftfartøy i utmark og på islagte vassdrag.
  • Hytteeiere som ønsker å frakte tunge gjenstander, eksempelvis materialer, kan være en aktuell målgruppe.

Vilkår

Back to top