Miljøinformasjon

Miljøinformasjon | Miljøfyrtårn | Motorferdsel i utmark

Har du behov for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy i utmark og på islagte vassdrag, må du søke kommunen om tillatelse

Virksomhetene i kommunen med de viktigste miljøoppgavene.

Hvordan bli sertifisert som Miljøfyrtårn? 

Om Miljøinformasjonsloven

Back to top