Formål

 • Miljøfyrtårn er et sertifikat for å dokumentere miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
 • Små og mellomstore private- og offentlige virksomheter kan bli miljøfyrtårn-sertifisert.
 • Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Hvordan?

 • For å bli miljøfyrtårn må bedriften gjennomgå en miljøanalyse.
 • Dette skjer i hovedsak under veiledning av en godkjent Miljøfyrtårnkonsulent.
 • Bedriften må oppfylle flere forhåndsdefinerte krav, samt lage en handlingsplan for det videre miljøarbeidet.
 • Bedriften skal også sette seg overkommelige miljømål for stadig å forbedre miljøprofilen sin.

Miljøanalyse

Miljøanalysen tar for seg følgende tema:

 • Energi
 • Innkjøp og materialbruk
 • Avfall
 • Utslipp til luft, vann og jord
 • Transport
 • Fysisk arbeidsmiljø

Målgrupper

 • Miljøfyrtårn er miljøledelse som egner seg for små og mellomstore bedrifter, og bedrifter som har en enkel produksjon.

Vilkår

 • Bedriften må ha gjennomført de aktuelle bransjekravene som til en hver tid gjelder. Det finnes generelle bransjekrav som gjelder alle virksomheter, og bransjespesifikke krav.
 • nettsidene til Miljøfyrtårn fins informasjon om hvordan man går frem for å oppnå sertifisering etter Miljøfyrtårnprogrammet. Her finnes også de aktuelle bransjekravene.

 • Askøy kommune er medlem i Miljøfyrtårn-ordningen slik at virksomheter i kommunen kan bli miljøsertifisert.
 • Kommunen har ansvar for utdeling av nye sertifikater på Askøy

Kontakt avdelingen

Back to top