Hva gjør vi?

Avdeling for samfunnsmedisin ivaretar og administrerer legetjenester, legevakt, medisinskfaglig rådgivning, smittevern og miljørettet helsevern i kommunen.

Dette omfatter fastlegeordningen, smittevern, akuttmedisin, sykehjemsmedisin, helsemessig beredskap, planarbeid, forebyggende medisin, helsefremmende arbeid, folkehelsearbeid, tilsyn, opprydning i avløp, helserett, rådgiving og samhandling.

Avdelingen har kommuneoverlege og smittevernslege som er lovpålagte funksjoner.

 


Avdelinger


Tilbud og tjenester

  • Fastlegeordningen
  • Legevakt
  • Smittevern
  • Sykehjemsmedisin
  • Medisinskfaglig rådgivning til alle avdelinger
  • Forebyggende helsearbeid - Legetjenester (Skolehelsetjenesten, helsestasjonene og ungdomshelsetjenesten)

Ledelse

Leder Samfunnsmedisin - Amy Bruvik Næss

e-post:

 

 

 


Ledige stillinger

Back to top