Hva gjør vi?

Enhet for legetjenester ivaretar og administrerer legetjenester, legevakt, medisinskfaglig rådgivning, smittevern og miljørettet helsevern i kommunen.

Dette omfatter fastlegeordningen, smittevern, akuttmedisin, sykehjemsmedisin, helsemessig beredskap, planarbeid, forebyggende medisin, helsefremmende arbeid, folkehelsearbeid, tilsyn, opprydning i avløp, helserett, rådgiving og samhandling.

Avdelingen har kommuneoverlege og smittevernslege som er lovpålagte funksjoner.


Avdelinger


Tilbud og tjenester


Ledelse

Konstituert leder enhet for legetjenester - Christine Skau Bakke

E-post:


Ledige stillinger

Back to top