Hva gjør vi?

Avdeling for samfunnsmedisin ivaretar og administrerer alle helsetjenester og legetjenester i kommunen.

Dette omfatter miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, planarbeid, forebyggende medisin, helsefremmende arbeid, folkehelsearbeid, tilsyn, helserett og saksbehandling, administrasjon og ledelse, rådgiving og samhandling.


Avdelinger


Tilbud og tjenester


Ledelse

Kommuneoverlege og fagsjef : Christian Redisch
Telefon: 56 15 80 00 / 926 96 037
e-post:


Ledige stillinger