Hva gjør vi?

Avdeling for samfunnsmedisin ivaretar og administrerer alle helsetjenester og legetjenester i kommunen.

Dette omfatter miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, planarbeid, forebyggende medisin, helsefremmende arbeid, folkehelsearbeid, tilsyn, helserett og saksbehandling, administrasjon og ledelse, rådgiving og samhandling.


Avdelinger


Tilbud og tjenester


Kommuneoverlege

Kristin Cotta Schønberg

Telefon: 930 64 954

e-post:

Smittevernlege

Lotte Wilhelmsen Silnes (50 prosent stilling)

Telefon: 476 95 390

e-post: 


Ledige stillinger

Back to top