Hva gjør vi?

Avdeling for samfunnsmedisin ivaretar og administrerer alle helsetjenester og legetjenester i kommunen.

Dette omfatter miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, planarbeid, forebyggende medisin, helsefremmende arbeid, folkehelsearbeid, tilsyn, helserett og saksbehandling, administrasjon og ledelse, rådgiving og samhandling.


Avdelinger


Tilbud og tjenester


Kommuneoverlege

Kristin Cotta Schønberg

e-post:

Smittevernlege

Lotte Wilhelmsen Silnes (50 prosent stilling)

e-post: 


Ledige stillinger

Back to top