Avløsning

Det kan gis tilskudd til avløsning ved sykdom og svangerskap, ved fødsel, adopsjon eller omsorgsovertakelse, ved barns sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, og ved dødsfall.

Her kan du lese mer om:


Tidligpensjon

Tidligpensjonsordningen skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for dem som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk, gartneri eller skogbruk. Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifter og dermed stimulere rekrutteringen.

Her kan du lese mer om:

Back to top