Formål

 • God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør.
 • God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø.
 • Dreneringstiltak bidrar positivt til miljøet gjennom å redusere faren for tap av jord og næringsstoffer til vassdragene.
 • Den drenerte jorden slipper dessuten ut mindre av den sterke drivhusgassen lystgass enn vannmettet jord.

Tilskuddssatser

 • Tilskuddssummen blir regnet ut fra om tiltaket gjelder systematisk- eller enkeltgrøfting.
 • Systematisk grøfting er grøfting av større arealer, og har en dekarsats på 2000 kroner per dekar.
 • Enkeltgrøfting er mindre grøfting i meterlengder, og har en metersats på 30 kroner per løpemeter (Maksimalt 2000 kroner per dekar).
 • Det er ikke mulig å få tilskudd til systematisk grøfting (dekar) og enkeltgrøfting (meter) samtidig.

Søknadsfrist

 • Løpende søknadsfrist.

Hvem kan søke

 • Eier av, eller foretak som leier, tidligere grøftet jordbruksareal kan søke tilskudd til drenering.
 • Man kan søke om tilskudd til tiltak både på egen og på leid jord.

Hvordan søke

 • Elektronisk søknadsskjema og mer informasjon om hvordan du søker finner du på landbruksdirektoratet .

  Kontakt avdelingen

  Back to top