Hva kan du søke om

  • Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet til jordbruket, samt redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som blir forventet gjennom vanlig jordbruksdrift.
  • Et viktig siktemål med ordningen er å få til en mer målrettet innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsettinger.
  • Kommunen utarbeider overordna retningslinjer for prioritering av søknadene (lokale tiltaksstrategier).
  • Askøy kommunes tiltaksstrategi er en del av handlingsplanen til Landbruksplanen.

Søknadsfrist

  • Søknadsfristen blir opplyst på kommunens internettside og på Facebook.

SMIL omfatter disse tilskuddsordningene

a) Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekt

  • Formålet er å få mer helhetlig og samordnet innsats på miljøområdet, og bidra til prosesser som sikrer bredest mulig involvering og forankring i miljøarbeidet.
  • Det er ønskelig å få i gang prosesser som leder frem til gode og konkrete kulturlandskaps- og forurensningstiltak, der forholdene blir lagt til rette for helhetlige prosjekter over større områder.

b) Tilskudd til kulturlandskaps- og forurensningsreduserende tiltak

  • Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdier i kulturlandskapet og redusere forurensning eller risiko for forurensning fra jordbruket.

Hvem kan søke

  • Foretak der det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendom, og som oppfyller vilkårene i Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.
  • Landbrukseiendommen sin eier må gi skriftlig tillatelse til gjennomføring av prosjekt eller tiltak.
  • Fra 2017 er regelverket endret slik at også eiere som ikke selv driver areal kan søke SMIL-tilskudd dersom det drives en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendom.

Hvordan søke

Fra og med 2019 skal søknader sendes inn digitalt via Altinn.no

Søkerne har tidligere brukt papirsøknader, men fra nå kan søkerne logge seg inn i Altinn, og sende søknaden her. Det nye systemet skal sørge for rask og sikker søknads- og saksbehandling, til fordel for både søker og saksbehandlere i kommunen. Søkeren kan hente opp veiledning og forklaringer inne i systemet dersom det trengs. Når kommunen har behandlet søknaden sendes svaret og vedtaket til foretakets innboks i Altinn.

Slik gjør du:
1. Gå til siden www.altinn.no på internett
2. Logg deg inn med MinID, BankID eller lignende
3. Velg landbruksforetaket ditt som Aktør
4. Søk opp og velg skjemaet Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
5. Legg inn informasjon om tiltaket og last opp nødvendige vedlegg (kart er eksempelvis obligatorisk).
6. Søknaden sendes automatisk til kommunen som landbrukseiendommen for tiltaket ligger i.

Du kan gi andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg. Det ordnes også inne på altinn.no. Snakk med dem først hvis det er aktuelt.

På  landbruksdirektoratet.no finner du nyttige tips til utfylling av søknadskjema for SMIL, om hvilke opplysninger og dokumenter det er bra og ha tilgjengelig før du starter å fylle ut søknadskjemaet. Veiledningsvideo for søkere ligger på fagsidene hos Landbruksdirektoratet under panelet Hvordan søke?

Dersom det er tekniske problemer med søknadskjemaet kan dette meldes til


Veiledning - råd for å ivareta kulturminner


Kontakt avdelingen

Back to top