Vannkvalitet på noen av badestedene i Askøy kommune.Måles fra juni til august

Prøvested

 Dato

 E.coli

 I. Enterokokker

 Totalvurdering *

 Storavatnet   26.05.20  111  <10  God
   24.06.20  10  13  
   28.07.20  20  21  
   01.09.20  1  1  
         
 Follese - Træsvatnet   26.05.20  12  <10  Utmerket
   24.06.20  4  2  
   28.07.20  13  9  
   01.09.20  3  1  
 Krokåsvatnet   26.05.20  >2420  3  Tilstrekkelig
   15.06.20  3 <1
   24.06.20  20  6  
  28.07.20  9  6  
   01.09.20  1  1  
 Ravnanger - Tveitevatnet friluftsbad    26.05.20  42  <10  Utmerket
   24.06.20  9  <1  NB! Vi har pr. 21.08.20 mottat melding om sannsynlig
   28.07.20  68    forekomst av svømmekløe ved denne badeplassen.
   01.09.20  1  1  Se FHIs nettsider for mer informasjon:
            https://www.fhi.no/ml/badevann/svommekloe/

** Totalvurderingen er basert på samlet antall prøver de siste 4 årene (95 % prosent bedre enn…).Se målekriterier

Back to top