Vannkvalitet på noen av badestedene i Askøy kommune.Måles fra juni til august

Prøvested Dato E.coli I. Enterokokker Totalvurdering *
 Storavatnet       Starter i 2018
 Follese - Træsvatnet *       Se fotnote 
 Krokåsvatnet 30.05.2017  4 1 Ikke nok prøver 
 Ravnanger - Tveitevatnet friluftsbad  5.30.2017 5 1 Utmerket
6.27.2017 62 20  
7.26.2017 <1 1  
29.08.2017   27 24  
 * Fraråder bading i Træsvatnet på grunn av kjent vedvarende forurensing    

 ** Totalvurderingen er basert på samlet antall prøver de siste 4 årene (95 % prosent bedre enn…).Se målekriterier 

Back to top