Vannkvalitet på noen av badestedene i Askøy kommune.Måles fra juni til august

Prøvested

 Dato

 E.coli

 I. Enterokokker

 Totalvurdering **

 Storavatnet  05.08.19 39 12  God
  31.07.19 548 80  
  03.07.19  50 19  
  07.05.19 4  
  16.05.19 158 40   
 Follese - Træsvatnet  05.08.19 5 4  Utmerket
  03.07.19 77 8  
  07.05.19 <1 <1  
  16.05.05 3 <10   
 Krokåsvatnet  05.08.19 1 2  Utmerket
  03.07.19 46 6  
  07.05.19  2  <1  
  16.06.05 74   50   
 Ravnanger - Tveitevatnet friluftsbad   05.08.19 23  Utmerket
  03.07.19 52 14   
  07.05.19 115  >100   
  16.06.05 29  30  
            

** Totalvurderingen er basert på samlet antall prøver de siste 4 årene (95 % prosent bedre enn…).Se målekriterier

Back to top