Vannkvalitet på noen av badestedene i Askøy kommune.Måles fra juni til august

Prøvested Dato E.coli I. Enterokokker Totalvurdering *
 Storavatnet  29.08.2018 147  37   
30.05.2018 25 3 Ikke nok prøver 
 27.06.2018 72   28  
30.07.2018 41  
 Follese - Træsvatnet  29.08.2018  1 1  
30.05.2018 0 1 Ikke nok prøver 
27.06.2018  2  1  
25.07.2018 25 17  
 Krokåsvatnet  29.08.2018 15 8  
30.05.2018 4 2 Ikke nok prøver
27.06.2018 10   1  
25.07.2018 36 41  
 Ravnanger - Tveitevatnet friluftsbad   29.08.2018 20  15  
30.05.2018 11 7 Utmerket
27.06.2018  3  4  
25.07.2018  22 20  
            

** Totalvurderingen er basert på samlet antall prøver de siste 4 årene (95 % prosent bedre enn…).Se målekriterier

Back to top