Hva gjør vi?

Folkehelse har lenge vært en satsing for Askøy kommune. I 2015 fikk vi forankret folkehelsearbeidet i kommunens plansystem, og under overskriften «Den helsefremmende øyen», i Kommuneplanens samfunnsdel (2015-2030), står det hvordan Askøy kommune som organisasjon må arbeide for å bli god på forebygging og helsefremming.

Sentralt i arbeidet er:

  • utfordringen med sosial ulikhet i helse
  • helsefremming i et livsløpsperspektiv
  • det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet
  • innbyggernes deltakelse i askøysamfunnet
  • fokus på forebygging for å kunne reparere mindre

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke de faktorer som medfører helserisiko, og styrke de faktorer som bidrar til bedre helse. Målet med et lokalt folkehelsearbeid er å jobbe systematisk for å gi innbyggerne på Askøy god
helse – hele livet.

Ledelse

Folkehelsekoordinatorfunksjonen er lagt til Sektor Familie og inkludering med Sektorsjef Torill Svendsen som øverste leder.

Folkehelsekoordinator: Lisbeth Marie Aasebø
Telefon: 457 32 101
e-post:  

Rapporter og dokumenter

pdf Verdensdagen for psykisk helse rapport 2022 (780 KB)

pdf Verdensdagen psykisk helse rapport fra 2021 (3.05 MB)

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 2030 

pdf Sånn har vi det på Askøy - Folkehelseoversikt (2.32 MB)

pdf Statistikk og utviklingstrekk (2.75 MB)

Regional plan for folkehelse – Fleire gode leveår for alle, 2014-2025

Folkehelse og oppvekstpofil

Barnefattigdom

Programkommunar og tiltak - Vestland fylkeskommune

Program for folkehelsearbeid i kommunene - Helsedirektoratet

Lokale folkehelsetiltak – veiviser for kommunen - Helsedirektoratet

Folkehelse - KS

Skal jobbe for trygge og sunne treningsmiljøer - Antidoping Norge

Leve hele livet


Ledige stillinger

Oversikt over alle ledige stillinger i kommunen

Back to top