Hva gjør vi?

Flyktningtjenesten har hovedansvar for å koordinere tiltak for nyankomne flyktninger som bosettes i kommunen. Tiltakene er bosetting og administrasjon av kommunens introduksjonsprogram.

For å gi et helhetlig og godt tjenestetilbud til nyankomne flyktninger jobber vi tverrfaglig. I bosettings- og integreringsarbeidet samarbeider vi tett med kommunens boligforvaltning, helsesykepleier for flyktninger, rådgiver for skole, rådgiver for barnehage, kulturarbeider for flyktninger, voksenopplæringen og NAV.


Tilbud og tjenester

  • Bosetting
  • Introduksjonsprogram
  • Enslige mindreårige flyktninger (EMF) i samarbeid med Barneverntjenesten

Kontakt

Du kan kontakte oss på telefon: 56 15 86 90


Ledelse

Leder: Anja Johnsen - Telefon 952 90 348 - e-post   


Dokumenter

Handlingsplan for integrering av flyktninger 2014-2016

Back to top