Familie og inkludering

Barnevern | Familiehelsetjenesten | Flykningetjenesten | NAV Askøy | Rus og psykisk helse

Familiehelsetjenesten tilbyr forebyggende og helsefremmende tjenester for gravide, barn, unge og deres familier

Boligkontorets ansvarsområde er å bidra til at husstander i Askøy kommune skal kunne eie en god bolig i et godt bomiljø, innenfor en utgiftsramme som står i forhold til husstandens inntekt.

Koordinerer innsats for å bedre og fremme befolkningens helse

Flyktningtjenesten har hovedansvar for å koordinere tiltak for nyankomne flyktninger som bosettes i kommunen.

Barnevernet bistår barn og familier slik at barn og unge sikres omsorg, trygghet, gode levekår og utviklingsmuligheter.

På tidspunkter i livet kan alle ha behov for hjelp og veiledning. Hos Origo har vi ulike tilbud. Sammen med deg finner vi frem til hvilken hjelp og støtte du ønsker og har behov for.

Oppfølging og tiltak | Service og arbeid

Back to top