Hva gjør vi?

Boligkontorets ansvarsområde er å bidra til at husstander i Askøy kommune skal kunne eie en god bolig i et godt bomiljø, innenfor en utgiftsramme som står i forhold til husstandens inntekt.


Tilbud og tjenester

  • Startlån
  • Tilskudd til etablering og tilpassing
  • Husbankens statlige bostøtteordning
  • Boligrådgivingstjenesten

Ansvarlig

Magne Vangsnes

Back to top