Hva gjør vi?

Barneverntjenesten skal være en støttespiller når barn har det vanskelig. Omsorg for barn og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp. Det kan for eksempel være behov for hjelp på grunn av en vanskelig livssituasjon.

Barnevernet bistår barn og familier slik at barn og unge sikres omsorg, trygghet, gode levekår og utviklingsmuligheter.

Barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Det legges vekt på å finne årsakene til problemene og drøfte dem med foreldre og barn.

Hjelpetiltak kan være veiledning, støttekontakt, besøkshjem og økonomisk hjelp. Formidling av plass i fosterhjem og institusjon kan også være hjelpetiltak.


Oppfølging og tjenester


Ledelse

Leder: Torill Svendsen
Telefon: 56 15 84 40
e-post:

e-post til avdelingen:


Lenker


Aktuelle lover og forskrifter

Back to top