Hva gjør vi?

Barneverntjenesten skal være en støttespiller når barn har det vanskelig. Omsorg for barn og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp. Det kan for eksempel være behov for hjelp på grunn av en vanskelig livssituasjon.

Barneverntjenesten bistår barn og familier slik at barn og unge sikres omsorg, trygghet, gode levekår og utviklingsmuligheter.

Barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Det legges vekt på å finne årsakene til problemene og drøfte dem med foreldre og barn.

Hjelpetiltak kan være veiledning, støttekontakt, besøkshjem og økonomisk hjelp. Formidling av plass i fosterhjem og institusjon kan også være hjelpetiltak.

Oppfølging og tjenester

Barnevernvakten

Akuttberedskap/drøfting av bekymringsmelding

Barnevernvakten er akuttberedskapen til barneverntjenesten. Barnevernvakten er tilgjengelig hele døgnet, inkludert helger og helligdager. 

Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Ønsker du å drøfte en mulig bekymringsmelding, kan du kontakte barnevernsvakten.

Vi har felles barnevernsvakt med Øygarden kommune: 

Ta kontakt med barnevernvakten på 979 98 300
(eller politiet på 02800)

Bekymringsmelding og undersøkelse

Tiltak
Beredskaps-, besøks- og fosterhjem

Familievern


Ledelse

Leder: Esther Vetås
Telefon: 56 15 84 40
e-post:  

Sentralbord:56 15 84 40
e-post til avdelingen:

Åpningstider sentralbord: 08:00 - 15:30


Lenker

Spørsmål og svar om å melde til barnevernet

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 (gratis)


Aktuelle lover og forskrifter

Back to top