Hva gjør vi?

Familiehelsetjenesten driver forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge. Helsestasjons- og skolehelsetjeneste er en av kommunens fremste arenaer for å sikre at barna utvikler seg på beste måte.

Kvinner har rett til svangerskapsomsorg hos jordmor. Derfor plikter kommunen å gi tilbud om oppfølging hos jordmor.


Tilbud og tjenester


Ledelse

  • Leder: Kristin Occhipinti - Telefon: 56 15 83 09 / 472 37 258- e-post: kristin.occhipinti@askoy.kommune.no