Flere mennesker som står rundt en gravemaskin ikledd gule refleksvester

64 prosent av innbyggerne i Bergen, Alver, Askøy, Bjørnafjorden og Øygarden har hørt om Miljøløftet, og av disse er 69 prosent positive, viser en ny holdningsundersøkelse gjort i desember 2023. Undersøkelsen viser også en økt positiv holdning når det gjelder temaer som bybane, bompenger, hurtigbåt og kollektivprioritering.

Holdningsundersøkelsen har vært gjennomført hvert år siden 2018 i Bergen. Fra 2021, etter at fire nye kommuner ble med i byvekstavtalen, er også Alver, Askøy, Bjørnafjorden og Øygarden inkludert i undersøkelsen.

Målgruppen for undersøkelsen er personer 18 år og eldre i Bergen, Alver, Askøy, Bjørnafjorden og Øygarden kommuner.

Her er noen av resultatene i undersøkelsen:

 • 64 prosent har hørt om Miljøløftet, og av disse er 69 prosent positive.
 • Kjennskapen til Miljøløftet blant de mellom 20 og 29 år har økt fra 37 til 58 prosent.
 • 81 prosent av innbyggerne i Bergen er positive til Bybanen (77 prosent i hele Miljøløftet-området).
 • 50 prosent i Bergen er ganske eller svært positive til bompenger, mens tilsvarende tall er 44 prosent for hele Miljøløftet-området. Det betyr at bergensere er mer positiv til bompenger enn "strilene", som må betale for å kjøre til Bergen.
 • 82 prosent er positive til kollektivprioriterte kjørefelt.
 • Det er høy positivitet til hurtigbåt mellom omlandskommunene og Bergen.

Her er noen av resultatene for Askøy - sammenliknet med gjennomsnittet:

 • Har du hørt om Miljøløftet? Askøy ligger her på gjennomsnittet, med 64 prosent.
 • Holdning til bompenger: Askøy har, sammen med Øygarden, flest som er ganske eller svært negative til bompenger; 65 prosent. Snittet for regionen er 57 prosent ganske negative eller svært negative.
 • 32 prosent i Askøy er ganske eller svært positiv til å bruke bompenger til andre transporttiltak enn vei (for eksempel bybane eller annen høykvalitets kollektivutbygging). 66 prosent er derimot ganske eller svært negative.
 • 85 prosent i Askøy er svært positive eller ganske positive til privatbilisme. Gjennomsnittet for alle er 78 prosent.
 • Holdningen til Miljøløftet er lavere i Askøy enn i omegnskommunene.
 • 79 prosent av de fra Askøy er svært eller ganske positive til at kjørefelt blir omgjort til kollektivfelt på innfartsveiene til Bergen for å få bussen raskere frem.
 • Askøyværinger har "i alle år" reist med ferge eller båt til Bergen. I denne undersøkelsen viser hele 99 prosent av de spurte at de er positive til hurtigbåt mellom Bergen og Askøy.
 • 43 prosent i Askøy har hørt om byvekstavtalen, og 35 prosent av de spurte fra Askøy er positiv til denne.

Miljøløftet har laget en egen nyhetssak på dette.

Back to top