På grunn av koronaviruset kan vi ikke avholde politiske møter med fysisk oppmøte. Mandag 23. mars ble det derfor avholdt et digitalt informasjonsmøte for formannskap, utvalgsledere og gruppeledere.

Rådmann Eystein Venneslan og ordfører Siv Høgtun holdt en redegjørelse for alt det gode arbeidet som gjøres på Askøy.

Se hele møtet her:

 

">

 

Back to top