Følgende har rett på barnehage- og barneskoletilbud til sine barn

Oppdatert 24.03.2020 kl. 12:34

Regjeringen har utvidet listen over NAV-personell som har samfunnskritiske oppgaver, noe som blant annet gir de ansattes barn rett til et omsorgstilbud i skole eller barnehage dersom begge foreldrene har samfunnskritiske funksjoner. Opprinnelig var det bare noen få definert nøkkelfunksjoner i NAV som var definert som samfunnskritisk, men denne listen er betydelig utvidet og omfatter nå:
• Nøkkelpersonell knyttet til ledelsesfunksjoner.
• Personell som ivaretar publikumskontakt og behandler den kraftig økende strømmen av søknader om blant annet dagpenger, sykepenger, omsorgspenger mm.
• IKT- personell hos NAV og innleide konsulenter som bistår med IT utviklingen.

Se artikkel for mer informasjon: 

https://www.barnehage.no/artikler/na-defineres-flere-som-samfunnskritisk-personell-se-hele-lista-br/488289

Back to top