verdens vanndag logoHåndvask med rent vann og såpe er viktig for å begrense spredningen av koronaviruset, men nesten halvparten av verdens befolkning har ikke tilgang til dette. I dag markeres Verdens vanndag. Ifølge Verdens helseorganisasjon mangler rundt tre milliarder mennesker i verden tilgang til ren håndvask. FNs bærekraftmål nr. 6 forplikter verdens land til å sikre at alle har tilgang til rent drikkevann innen 2030.

Årets tema er vann og klimaendringer

Klimaendringer påvirker vannets kretsløp, og endringer i vannkretsløpet virker tilbake på klimaet. Mer flom og mer alvorlig tørke forventes i fremtiden. Mer enn 2 milliarder mennesker bor i land som opplever høy grad av vannstress. I kombinasjon med klimaendringer og befolkningsvekst kan situasjonen forverres. Forandring i vanntilgjengelighet vil påvirke matsikkerheten og har allerede vist seg å bidra til flyktningstrømmer og politisk ustabilitet. Også i Norge opplever vi endringer i klima og hydrologi, blant annet med stadig flere styrtregnepisoder med påfølgende flommer og skader. Tørken i 2018 er også en påminnelse om hva vi kan få mer av. Håndtering av vann er derfor en nøkkel i det nasjonale klimatilpasningsarbeidet.

Bakgrunn for verdens vanndag

Verdens vanndag ble opprettet i etterkant av FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio i 1992. FNs generalforsamling vedtok at 22. mars 1993 skulle være Verdens vanndag, og at dagen skulle markeres årlig siden da. Hvert år setter UN Water, enheten som koordinerer FNs arbeid med vann og sanitær, et nytt tema for vanndagen. Les mer om verdens vanndag her: https://www.worldwaterday.org/

 

Håndvask med såpe og vann. Bruk 40 til 60 sekunder.

Håndvask

Folkehelseinstituttet

 

Back to top