tegning av et bygg

Statsforvaltaren i Vestland er varslet om nye frister for byggingen av renseanlegg på Horsøy og i Skarholmen.

Statsforvalteren satt opprinnelig frist for å oppfylle rensekravene for hoveddelen av avløpssone Vest (Horsøy RA) og Sør (Skarholmen RA) til følgende datoer:

  • Horsøy RA. 30. juni 2023
  • Skarholmen RA: 31. desember 2023

I en søknad datert 30. september 2022, søkte vi om å endre tidspunkter for ferdigstillelse, klargjøring og godkjent oppstart av prøvedriftsperiode:

  • Horsøy Renseanlegg: 31. desember 2024
  • Skarholmen Renseanlegg: 30. april 2025

Nye datoer

Byggherrens fremdriftsplan, datert 8. juni 2023, som ble utarbeidet i forbindelse med tilbudsinnhenting i juni 2023, har ytterligere endringer i oppstartstidspunktet for prøvedriftsperioden:

  • Horsøy Renseanlegg: 15. august 2025
  • Skarholmen Renseanlegg: 15. juli 2025

Bakgrunn for forsinkelse

I august 2023 ble det gjennomført en omfattende risikoanalyse for å vurdere faktorer som kan påvirke fremdriften i prosjektet. Noen av årsakene til forsinkelsen for Horsøy inkluderer uforutsett merarbeid i forbindelse med grunnarbeid som pågår.

Den oppdaterte fremdriftsplanen fra 8. juni 2023 inkluderer en forlengelse på 3 måneder for anleggsperioden på Horsøy på grunn av dette, i tillegg til risikoen knyttet til pågående anskaffelsesprosesser for byggeprosjekter.

Tidkrevende prosess

Det er viktig å merke seg at søknaden om endring av utslippstillatelsen er en kompleks og tidkrevende prosess. Derfor tar man i denne søknaden høyde for usikkerheten ved å planlegge for at renseanleggene, med nødvendige tilførselsledninger, skal være ferdige før den nye fristen som har blitt søkt om.

Back to top