Vann og avløpsprosjekter

Nye drikkevannskilder | Nye renseanlegg for avløpsvann | Overføring avløp til rensestasjoner | Overtakelse av Fromreide vannverk | Vann og avløpsprosjekter - Askøypakken

 
Utbygging av ny drikkevannskilde for å sikre tilstrekkelig vannforsyning til øyens beboere og næringsliv. 
 

Nå kobles abonnentene ved gamle Fromreide private vannverk til kommunalt vann.
Her er informasjon om fremdriftsplaner, nyheter og kontaktinformasjon

Horsøy avløpsrenseanlegg | Skarholmen avløpsrenseanlegg

Etablering av overføringsanlegg til renseanleggene på Horsøy og Skarholmen

I forbindelse med Askøypakkens vegutbygginger blir det lagt nye vann og avløpsledninger til innbyggerne

Back to top