En fotballgutt i samtale med en mannlig trener. En kvinne leser på mobil mens hun går og et gående par på vei inn på lotteritilsynet.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av 2 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2023. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Det er åpent for søknader og søknadsfristen er 1.september!

Frivillige organisasjoner som erregistrerte i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen.

Frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten som det søkes kompensasjon for. Alle mottakere av momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1.september 2023. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. Husk at registrering kan ta litt tid.


Merk: Sentralledd har egne frister for rapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonen sine nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for mer informasjon.
Det kan søkes etter to modeller: Forenklet modell og dokumentert modell. Minstegrensen for å søke etter forenklet modell er 100 000 kr i søknadsgrunnlag, og etter dokumentert modell er det 7 000 kr i faktiske merverdiavgiftskostnader. Grensene gjelder ikke for underledd.


Mer informasjon om ordningen og søknadsskjema:
Momskompensasjon på varer og tjenester - Lottstift.
Her ligger også informasjon om oppdateringer dere må vite om i 2023.

Back to top