Avlastning og støtte

Avlastning | Brukerstyrt personlig assistanse | Hjelpemidler | Hukommelsesteam | Kreftomsorg | Ledsagerbevis | Parkeringsbevis | Støttekontakt | Transporttilbud VTA

Avlastning for pårørende som har et særlig tyngende omsorgsarbeid

Hva er BPA | Hvem får BPA | Hvem tilbyr BPA

Hjelpemidler til personer med nedsatt funksjonsevne | Kostnader | Søknadsskjema

Et lavterskeltilbud til alle innbyggere i kommunen som ønsker hjelp eller informasjon om hukommelsesproblemer og demens.

Oversikt over relevante tilbud og tjenester der du bor

Informasjon om hva du gjør når du har fått en kreftdiagnose | Du som rammes av kreft skal få hjelp og oppfølging utfra dine behov

For deg som har behov for bistand til de fleste av dagliglivets gjøremål | søknad om personlig ledsager

Søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Tilbud til personer som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta i aktiviteter utenfor hjemmet

 

For deg som deltar i varig tilrettelagt arbeid | Søknadsskjema om transportordning

Back to top