Formål 

Du kan søke om ledsagerbevis dersom du har behov for bistand til de fleste daglige gjøremål.


Hva får du?

  • Med ledsagerbevis kan du ta med en person som ledsager slik at du kan delta på ulike kultur- og fritidsarrangementer. Ledsagereren får fri eller rabattert inngang. 
  • Ledsagerbevis godtas også på en del offentlige transportmidler (f.eks. buss og båt)
  • Ledsagerbeviset gjelder også i andre kommuner som har innført ordningen.
  • Ledsagerbeviset utstedes til deg personlig.

Søknadsfrist

Det er ingen faste frister. Søknadene behandles etter hvert som de kommer inn.


Krav til søker

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser.


Hva koster det?

Ledsagerbevis er gratis. Kundetorget behandler søknaden. 


Støtteordning


Kontakt avdelingen

Telefon: 56 15 80 00

e-post:

Back to top