Formål

Kreftomsorgens hovedmål er at alle kreftpasienter i kommunen får et helhetlig, kvalitativt godt og mest mulig sømløst tjenestetilbud. Dette betyr at du som rammes av kreft skal få hjelp og oppfølging utfra dine behov, fra diagnosetidspunkt til omsorg ved livets slutt. Tjenesten omfatter også deg som er pårørende. Våre tilbud kommer i tillegg til oppfølging hos fastlege og spesialisthelsetjenesten.

 

Jeg har fått en kreftdiagnose - hva gjør jeg?

Du kan når som helst i ditt forløp ta kontakt med kommunens kreftkoordinator. Kreftkoordinator kan blant annet gi deg råd og veiledning for veien videre når du eller en av dine nærmeste har fått en kreftdiagnose. Du kan også få råd om hvordan man snakker med barn og unge om alvorlig sykdom, og få hjelp til å orientere barnehage og skole om situasjonen dere er i. Kreftkoordinator kan i tillegg hjelpe deg til å komme i kontakt med andre aktuelle instanser.

Alle som får en kreftdiagnose, blir inkludert i Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft. Pakkeforløpet består av et tilbud om samtaler for å få frem dine behov for tjenester og oppfølging ut over selve kreftbehandlingen. Det er din livssituasjon, og hva som er viktigfor deg, som skal stå i fokus. Les mer om pakkeforløp hjem i

helsedirektoratets pasientbrosjyre

Samarbeidende tjenester

Det kan hende at du i løpet av ditt forløp får behov for mer støtte og hjelp fra kommunen.

Eksempler på tjenester er:

Kreftkoordinator

Hjemmesykepleie

Hjemmehjelp/ praktisk bistand

Frisklivssentralen/ kreftrehabilitering

Fysioterapi/ ergoterapi

Hjelpemidler

Lindrende behandling

Individuell plan og koordinator

For å få tildelt tjenester må du fylle ut og sende inn søknadsskjema:

Søke helse- og omsorgstjenester

Eksterne lenker:

Les også om Kreftforeningens tilbud til pasienter, pårørende, etterlatte, barn og unge, frivillige og fagfolk.

Kreftforeningen

Vardesenteret i Bergen

Treffpunkt, møteplass for barn og unge i Bergen

Torsdagskafe for kreftrammede, pårørende og etterlatte

Hauglandssenteret kreftrehabilitering, Røde Kors rehabiliteringssenter

Montebellosenteret

Ravneberghaugen senter for rehabilitering og mestring

Kontakt

Telefon: 56 15 83 55 

Mobil 905 38 786

e-post

Avdelinger og ledelse, Helse og omsorg

Back to top