Her kan du finne informasjon om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, også kalt HC-kort.

Lenger nede på siden finner du søknadsskjemaene du må fylle ut og sende inn, etter at du har lest mer om tjenesten.

loading...
Hva er parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort)?

Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, også kjent som HC-kort. Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet). Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet, og kan ikke brukes av andre enn kortinnehaver

Parkeringsbeviset, altså selve kortet, skal plasseres med forsiden av kortet godt synlig i frontruten. Navn og bilde står på baksiden av kortet. Hvis et er kontroll skal du kunne vise frem beviset.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede er behovsprøvd og gratis.

Hvordan søker jeg om parkeringstillatelse?

For å få utstedt et parkeringstillatelse må du først sende oss en ferdig utfylt søknad og legeerklæring.

En søknad skal inneholde:

  • ferdig utfylt søknadskjema
  • legeerklæring
  • kopi av gyldig førerkort om du søker som fører
  • kopi av ID-kort om du søker som passasjer
  • bilde i passfotostørrelse

Hvor finner jeg søknadsskjema?

Se litt lenger ned på siden, der ligger søknadsskjema og skjema for legeerklæring.

Hvor skal jeg sende søknaden?

Send søknaden på papir til:

Askøy kommune
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø

Du kan også komme innom og levere papirene på Kundetorget på Rådhuset på Kleppestø.

Trenger du bilde?

Du kan ta passbilde på Askøy, hos Franks Foto:

For bestilling/avtale av time, telefon 95 11 31 14

Åpningstid:

  • Mandag - Torsdag 09.00 -20.00
  • Fredag 09.00 - 18.00

Det er tilrettelagt for rullator og rullestol, og det er mulig å komme hjem til deg for å ta bilde.

Adresse til studio er:

Franks Foto
Øvre Storskarhaugen 4
5305 Florvåg

Vilkår for parkeringstillatelsen

Kommunen kan trekke tilbake parkeringstillatelsen ved misbruk eller endrede forhold som gjør at vilkårene for parkeringstillatelsen ikke lenger er oppfylt. Misbruk kan også føre til anmeldelse av forholdet.

Du må levere inn parkeringsbeviset når tillatelsen ikke lenger er gyldig.

Du må melde tapt eller stjålet parkeringsbevis til politiet. Send oss en kopi av tapsmeldingen/anmeldelsen.

Hva koster det å parkere?

HC-kortet/parkeringstillatelsen for forflytningshemmede er behovsprøvd og gratis.

Med et parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort) kan du parkere på både reserverte offentlige handikapparkeringsplasser og alle offentlige parkeringsplasser uten å betale avgift.

På privat regulerte parkeringsplasser og p-hus gjelder egne vilkår.

Klage

Eventuell klage sendes Askøy kommune, Helse og omsorg innen 4 uker fra mottatt vedtak

  • Det gjøres en ny vurdering av søknaden
  • Dersom vedtaket omgjøres, får du brev om dette
  • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Statsforvalteren i Vestland med kopi til deg

Klage skal leveres skriftlig til:

Askøy kommune, Helse og omsorg
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø

 

document Søknadsskjema HC-kort (må printes og fylles ut) (53 KB)

document Legeerklæring HC-kort (34 KB)


Lover og forskrifter

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Forvaltningsloven gir regler for søkers rett på begrunnelse av et vedtak og anledning til å klage.

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)


Kontakt avdelingen

Kundetorget

Back to top