Formål

Du kan søke om å få støttekontakt hvis du trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse. Støttekontakten kan blant annet bidra til sosialt samvær etter behov og følge til ulike fritidsaktiviteter. Fritidstilbudet skal baseres på den enkelte brukers ønsker, behov og forutsetninger.

Ønsker du å bli støttekontakt? Få mer informasjon om det her.


Hva får du?

Tjenesten er behovsprøvd. Det betyr at du først må bli godkjent for støttekontakttjenesten, og så får du tildelt et visst antall timer du kan benytte til aktivitet sammen med støttekontakten.

 • Antall timer blir tildelt etter en individuell vurdering.
 • Støttekontakten må blant annet undertegne taushetsplikt og ha politiattest før oppdrag kan starte.

 • Ditt tilbud planlegges sammen med deg utfra dine behov og interesser. Du får mulighet til å møte aktuell støttekontakt sammen med saksbehandler før oppdraget starter.

 • Du kan ikke forvente at støttekontakten skal gjøre praktiske oppgaver som f.eks. husvask, handling, følge til frisør el.l.

 • Tjenesten kan organiseres på tre måter:
  • individuelt
  • i aktivitetsgruppe
  • som et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får tilbud om veiledning.


Krav til søker

Du må ha behov for bistand til sosiale aktiviteter da du på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne ikke klarer dette på egenhånd.

Du eller dine pårørende må være villig til å gjøre avtaler med støttekontakten.


Hva koster det?

 • Du må selv dekke dine egne utgifter til aktiviteter dere gjør sammen, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat, osv.
 • Du må dekke utgifter til transport, som for eksempel buss eller privat bil. Du får tilsendt faktura for halvparten av antall kjørte km som du har vært passasjer, hvis støttekontakten bruker egen bil. Kommunen dekker den andre halvparten.
 • Du kan ha rett på ledsagerbevis, som gjør at støttekontakten din får gratis eller billigere inngang mange steder. 
 • Støttekontakten får godtgjørelse fra kommunen og får dekket utgifter i henhold til fastsatte satser.

Søknadsbehandling

Søknadsbehandling helse- og omsorgstjenester

 1. Fyll ut søknaden. I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger.
 2. Når søknaden er mottatt, blir den tildelt en saksbehandler.
 3. Saksbehandler kontakter deg. Dersom det er behov for et vurderingsbesøk avtales det.
 4. Dersom du ikke har vedlagt nødvendige opplysninger fra lege eller andre relevante samarbeidspartnere, vil saksbehandler innhente dette.
 5. Når søknaden er ferdigbehandlet får du tilsendt brev med vedtaket og annen aktuell informasjon om hva dette innebærer.

Kontaktopplysninger

Back to top