Formål

Kreftkoordinator har oversikt over relevante tilbud og tjenester der du bor. Funksjonen er å koordinere og tilrettelegge for et tjenestetilbud til kreftsyke og deres pårørende.

Hva får du?

  • Informasjon, råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg ved livets slutt.
  • Koordinatorene samhandler tett med andre tjenesteytere både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

Søknadsfrist

  • Det er ingen søknadsfrist.
  • Tjenesten er et lavterskeltilbud, det vil si at det kreves ingen henvisning for å ta kontakt.

For hvem?

Tjenesten er for deg som er rammet av kreft og som:

  • har fått endret livssituasjon
  • har barn under 18 år
  • har behov for et «kontaktpunkt» i kommunen
  • har behov for informasjon og noen å snakke med
  • har behov for et koordinert tjenestetilbud

Hva koster det?

  • Tjenesten er gratis.

Kontakt

Back to top