Formål

Hjelpemidler er produkter som ved bruk bidrar til at du kan opprettholde din hverdagsmestring på tross av nedsatt funksjon. Nedsatt funksjon kan gi behov for å låne hjelpemidler over kortere eller lengre tid.

loading...
Hjelpemidler kortvarig behov

Kommunen har ansvar for korttidsutlån av enkle hjelpemidler opp til 3 måneder.

Eksempler på hjelpemidler som kan lånes på kortvarig basis:

* Dostol

* Rullator

* Rullestol

* Toalettforhøyer

* mm.

Hjelpemidler langvarig behov

NAV Hjelpemiddelsentral i Hordaland har ansvar for utlån av hjelpemidler ved behov over 3 måneder. 

Servicetjenesten i kommunen har ansvar for utlevering, montering og enkle reparasjoner på hjelpemidler fra NAVs Hjelpemiddelsentral.

Eksempler på hjelpemidler som lånes ut ved varig behov:

* Løfte/hvilestol

* Rullestol

* Sykeseng

* mm.

Trygghetsalarm og velferdsteknologi

Trygghetsalarm og velferdsteknologi er digitale og tekniske hjelpemidler som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse og aktivitet, og styrker den enkelte til å klare seg selv tross sykdom eller nedsatt funksjonsevne.

Det skilles mellom produkter som krever aktiv handling fra bruker for å sende varsel om behov for hjelp, og produkter som kan varsle automatisk når det skjer en uønsket hendelse, f.eks. fall.

 

loading...
 

Søknad

Hjelpemidler: Fysio-/ergoterapitjenesten kartlegger og vurderer behovet, og kan videre bistå ved søknader til NAV Hjelpemiddelsentral. 

Velferdsteknologi: Kommunen vil sammen med deg og eventuelt dine pårørende kartlegge hvilke teknologier som passer for ditt behov.  Hjelpemidlene er enkle å bruke så du trenger ikke å ha teknisk kunnskap. Kommunen sørger for å installere nødvendig utstyr og vedlikeholde dette.


Hva koster det?

Hjelpemidler:

Kortvarig behov: Kommunalt utlån av hjelpemidler er gratis. Fra 01.03.23 tas det egenandel på utlevering og henting av hjelpemidler på korttidsutlån. Prisen er kr. 200,- per henting/levering. Du kan hente eller levere hjelpemidlene gratis fra våre lokaler i Storebotn 29 etter avtale.

Varig behov: Folketrygden gir vanligvis støtte til det rimeligste hjelpemidlet som kan avhjelpe problemet. Utlån er gratis.

 

Velferdsteknologi:

Trygghetsalarm har en årlig kostnad som fastsettes av kommunestyret. Annen velferdsteknologi er per nå gratis.


Kontakt avdelingen

Back to top