Hva gjør vi?

Fysioterapeuter driver forebyggende arbeid med rådgivning og opplæring for å unngå helseskader, og behandler mennesker som har fått en sykdom eller skade. Dette kan gjelde både barn og voksne, unge og gamle. Fysioterapeuter foretar vurdering av hvilke muligheter pasienter har til å bli bedre med behandling og trening, og foreslår og gjennomfører behandlingsopplegg i samarbeid med pasienten og andre. En viktig del av fysioterapeuters arbeid er derfor informasjon og veiledning for å unngå helseskader.

Ergoterapi gir hjelp til mennesker når de har vansker eller kan få vansker med å utføre daglige aktiviteter som følge av sykdom, skade eller manglende tilrettelegging av omgivelsene. Ergoterapitjenesten ønsker å fremme innbyggernes helse, gjennom å forebygge funksjonssvikt og iverksette tiltak så tidlig som mulig i forhold til aktivitet og deltakelse i samfunnet. Målsettingen er at brukerne av tjenesten opplever sosial deltakelse i samfunnet, trygghet i hverdagen og er selvhjulpen i meningsfulle aktiviteter.

Ergoterapitjenesten har koordineringsansvar for formidling av tekniske hjelpemidler i kommunen og ergoterapeuten er hjelpemiddelansvarlig. Koordineringsansvaret for medisinsk rehabilitering er lagt til fysioterapitjenesten og fagleder er kontaktperson for rehabilitering.


Tilbud og tjenester

  • Fysioterapi
  • Ergoterapi
  • Hjelpemidler
  • Frisklivssentralen

Kontakt oss

  • Telefon 56 15 86 86 (telefontid 8-10 og 14-15 mandag til fredag)
  • Hjelpemidler 56 15 86 88 (telefontid 8-10 og 14-15 mandag til fredag)

Ledige stillinger

Back to top