Hva gjør vi?

Fysioterapeuter driver forebyggende arbeid med rådgivning og opplæring for å unngå helseskader, og behandler mennesker som har fått en sykdom eller skade. Dette kan gjelde både barn og voksne, unge og gamle. Fysioterapeuter foretar vurdering av hvilke muligheter pasienter har til å bli bedre med behandling og trening, og foreslår og gjennomfører behandlingsopplegg i samarbeid med pasienten og andre. En viktig del av fysioterapeuters arbeid er derfor informasjon og veiledning for å unngå helseskader.

Ergoterapi gir hjelp til mennesker når de har vansker eller kan få vansker med å utføre daglige aktiviteter som følge av sykdom, skade eller manglende tilrettelegging av omgivelsene. Ergoterapitjenesten ønsker å fremme innbyggernes helse, gjennom å forebygge funksjonssvikt og iverksette tiltak så tidlig som mulig i forhold til aktivitet og deltakelse i samfunnet. Målsettingen er at brukerne av tjenesten opplever sosial deltakelse i samfunnet, trygghet i hverdagen og er selvhjulpen i meningsfulle aktiviteter.

Ergoterapitjenesten har koordineringsansvar for formidling av tekniske hjelpemidler i kommunen og ergoterapeuten er hjelpemiddelansvarlig. Koordineringsansvaret for medisinsk rehabilitering er lagt til fysioterapitjenesten og fagleder er kontaktperson for rehabilitering.


Tilbud og tjenester

  • Fysioterapi
  • Ergoterapi
  • Hjelpemidler
  • Frisklivssentralen

Kontakt

Fysio-/ ergo-tjenester for eldre: Telefon 408 03 167

Fysio-/ ergo-tjenester for barn og unge: 409 14 022

Telefonene er betjent på hverdager mellom kl. 08:00 og 10:00. Etter kl. 10:00 vil telefonen besvares om vi er ledige.


Ledelse

Leder: Hilde Aabrekk-Sørensen
Telefon:408 06 174
e-post:


Lenker


Ledige stillinger