Veterinærvakten organiseres i vaktområder. Kommunene Bergen, Askøy, Os, Sund, Fjell og Øygarden er sammen om organiseringen av veterinærvakten for hest og produksjonsdyr, og Bergen kommune er vertskommune.

Veterinærvakten for kjæledyr/selskapsdyr driftes av Bergen kommune. Den er en primærvakt for Bergen, men har samtidig en funksjon som henvisningsvakt (sekundærvakt) for vakthavende veterinærer i kommunene i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Tjenesten er en beredskapsvakt basert på en turnusordning blant deltakende privatpraktiserende veterinærer og veterinærklinikker. Veterinærtjenesten er delt i to tjenester; en for hest og produksjonsdyr og en for kjæledyr/selskapsdyr/smådyr.

Veterinærvakten er tilgjengelig alle tider av døgnet unntatt hverdager (mandag-fredag) kl 08-16.

Akutt hjelp - kjæledyr/selskapsdyr/smådyr: 820 900 60

Akutt hjelp - hest/produksjonsdyr: 480 72 422


Målgruppe

Eiere av hest, produksjonsdyr og kjæledyr/selskapsdyr med behov for akutt assistanse fra veterinær utenom ordinær arbeidstid, og som av hensyn til dyrevelferden ikke kan vente til neste ordinære arbeidsdag.


Pris for tjeneste

Det foretas oppgjør med behandlende veterinær og i henhold til vedkommende sin prisfastsetting-/forlangende.

Back to top