Formål

  • Her finner du Askøy kommunes landbruksplan.
  • Kart over kjerneområdene for landbruk i kommunen er tilknyttet landbruksplanen.
  • Landbruksplanen har også en tiltaksplan for tilskuddsordningene "Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)" og "Næring- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)".

Dokumentene


Kontakt avdelingen

    • Miljø, tilsyn og landbruk - Landbrukskontoret

Back to top