2024

• Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning i jordbruket

15. mars (telledato 1. mars)
15. oktober (telledato 1. oktober)

• Tilskudd til miljøtiltak i landbruket ( SMIL - tilskuddet )

15. mars

• Regionalt miljøtilskudd ( RMP - tilskuddet )

15. oktober

• Tilskudd til tiltak i beiteområder

15. oktober

• Dreneringstilskudd

15. august

• Tilskudd ved produksjonssvikt grunnet klimatiske årsaker

31. oktober

• Strømstøtte for jordbruksforetak, veksthusforetak og vanningslag

29. februar 2024 ( søke strømstøtte for okt - des 2023 ) for veksthusforetak.
Fra søketidspunkt og ut 2024 for jordbruksforetak.

• Tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket

15. april
1. oktober

Back to top