Jordbruk og husdyrhold

Opprette produsentnummer | Nydyrking | Økologisk landbruk | Gjødselspredning | Plantevern

Informasjon om produsentnummer | Meldeskjema og link til produsentregisteret

Kriterier/vilkår | Regelverk | Søknadsinformasjon | Klagemulighet

Søknad om spredning av plantevernmidler i utmark | Autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler | Funksjonstesting av åkersprøyter

Lenke til søknader | Regler og krav

Fritak fra gjødselplan | Kjøpe kunstgjødsel | Gjødselplan | Spredningsfrist | Spredeareal

Back to top