Kommunen kan i enkelte tilfeller gi tillatelse til skadefelling av hjort for å avvergeskade på blant annet avlinger, skog eller annen eiendom til landbruksforetak med næringsmessig drift og i noen få andre tilfeller. Det vil ikke bli gitt skadefellingstillatelse på grunn av hjorteskade på vanlig hustomt.

Back to top