Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer. Kommunen avgjør søknader om konsesjon.
Ved tinglysing av en eiendomsoverdragelse må man enten:

• søke om konsesjon hos kommunen (søknad om konsesjon sendes til kommunens postmottak)
• eller fylle ut en egenerklæring om konsesjonsfrihet

Egenerklæringsskjemaet fylles ut og leveres til Kundetorget ved rådhuset for gjennomgang av opplysningene.
Innsender trenger ikke lenger å få skjemaet i retur av kommunen og sende det selv inn til Kartverket sammen med skjøtet slik som tidligere.
Skjemaopplysningene blir i stedet direkte registrert inn av Kundetorget så fort som mulig etter at skjemaet er kommet inn.

Les om unntak fra konsesjonsloven i forskrift om konsesjonsfrihet.
For mer informasjon om konsesjon vises det til landbruksdirektoratet og kartverket.

Skjema:

Regelverk:

Veiledning:

Kontakt landbrukskontoret ved forespørsler angående konsesjonsfritak og veiledning til utfylling av egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet.

Back to top