Dyrka og dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre matforsyningen på kort og lang sikt. Dersom eieren av en landbrukseiendom ønsker å bruke dyrket/dyrkbar jord til annet enn jordbruksproduksjon, må det derfor søkes kommunen om tillatelse til dette.

Dersom eieren av en landbrukseiendom ønsker å overdra deler av eiendommen (for eksempelskille ut tomter) til noen andre, er det nødvendig med samtykke fra landbruksmyndighetene.

Søknad om tillatelse til deling av landbrukseiendommer skal sendes til kommunens byggesaksavdeling. Byggesaksavdelingen involverer landbruksansvarlig for jordlovsbehandling av søknaden.

Mer informasjon

Fradeling av en landbrukseiendom som fører til omdisponering av dyrket eller dyrkbar jord kan ikke gjøres uten samtykke fra landbruksmyndighetene i kommunen. Ved tilfeller hvor fradeling fører til omdisponering av jordbruksjord gjøres det vurderinger etter Jordlovens §§ 9 og 12.

For mer informasjon om fradeling av landbrukseiendommer og omdisponering av jordbruksjord vises det til landbruksdirektoratet.no

Back to top