Avvik i vannforsyningen

 • Planlagte avvik i vannforsyningen varsles på forhånd. Avvik utover dette skyldes som regel brudd på en vannledning.
 • Vannforsyningen kan bli uregelmessig ved anleggsarbeider i nærområder eller ved uventet brudd på en kommunal vannledning.
 • Vi varsler deg med SMS eller talemelding på telefonen hvis vi må stenge vannet hos deg.
 • Har du lavt trykk uten at vannet er stengt av oss? Meld fra til Vann og avløp på tlf: 56 15 58 00.

Når vannet skal stenges

 • Når det arbeides på ledningsnettet grunnet vannlekkasjer, reparasjoner og spyling av ledningsnettet hender det at vannet der du bor må stenges av i en kortere periode.
 • Du får en SMS eller talemelding fra oss før vi stenger vannet.
 • I meldingen får du oppgitt når og hvor vannet blir stengt.
 • Tiden for stengingen er omtrentlig og vi gir ny beskjed dersom det blir endringer.
 • Det er lurt å fylle opp vann til forbruk i drikkeflasker og bøtter på forhånd.

Når vannet er stengt

 • Du må holde alle vannkraner stengt mens arbeidet pågår. Dette er viktig for å unngå skalder på ditt sanitærutstyr.
 • Du bør ikke trekke ned i toalettet når vannet er stengt. Du kan bruke toalettet, men skyll da ned med vann fra bøtter du har fylt opp på forhånd.

Når vannet er tilbake

 • Vannet kan være mer eller mindre brunt/misfarget til og med neste dag etter at det har vært stengt.
 • Åpne kaldtvannskranen og la vannet renne noen minutter for å slippe ut luft og spyle ut brunt vann og partikler.

Kontakt avdelingen

Back to top