Når vann fryser til is, øker volumet med cirka 10 prosent. I et lukket rør vil trykket stige helt til noe brister. Det er viktig å ta noen forholdsregler for å unngå at rørene fryser i kulden. Her er noen enkle tips som minsker risikoen:

  • Sørg for at temperaturen i oppholdsrom med vanninstallasjoner holder over 10 grader. I kjellere med vannrør bør ikke temperaturen være lavere enn 5 grader.
  • Unngå å plassere vannrør kaldt, for eksempel i kald kjeller, mot yttervegg, kalde gulv eller tak/loft. Vannrør trenger god isolering.
  • Lukk vinduer og ventiler i nærheten av vannrør, for å unngå kald trekk.
  • Skal du være borte lenge, bør stoppekrana stenges.
  • Tøm og steng vannet i utekran før frosten setter inn på høst/vinter
  • Dersom du reiser bort over lengre tid, bør du la noen se etter huset mens du er borte.
  • I fritidsboliger som står tomme, og bygninger som er fraflyttet, bør rørene tømmes og stoppekranen være avstengt før vinteren. Hell frostvæske i vannlås og toalettskål, slå av og tøm eventuell vannpumpe og vannbereder.

Du eier selv vannrør i og til huset

Offentlige vannledninger ligger på frostfri dybde, og har derfor svært sjelden frostproblemer. Som boligeier har du selv ansvar for vann- og avløpsrørene i boligen og stikkledningene på utsiden, fram til og med stedet de er påkoblet kommunal hovedledning.

Hva gjør du hvis vannet forsvinner?

Sjekk om naboen også har problemer med sin vanntilførsel. Hvis naboen har vann, er det sannsynlig at det er dine egne vannrør som kan ha frosset. Da bør du ta kontakt med rørlegger eller rørinspeksjonsfirma for hjelp til opptining.

(Kilde: Sintef)

Back to top