Drikkevannet kan endre farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, med mindre vi varsler om noe annet.

Misfarget vann

Du kan til tider oppleve å få brunt eller misfarget vann i springen. Her er noen av årsakene. 

 • Spyling av vannledningsnettet er den vanligste årsaken til misfarget vann. Dette gjøres med jevne mellomrom som en del av vedlikeholdet av vannledningsnettet og for å sikre god drikkevannskvalitet. 
 • En annen årsak til misfarget vann kan være endringer i hastighet eller retning på vannstrømmen i ledningsnettet.
 • Vannet kan bli brunt i forbindelse med reparasjon av vannlekkasjer eller andre hendelser.
 • Hvis vannet har vært stengt kan området som var berørt oppleve brunt vann når det blir åpnet igjen. La vannet renne en stund for å rense rørene.
 • Misfarget vann i enkelthusstander kan også skyldes private vannledninger ute eller innendørs. 

Hva gjør jeg ved misfarget vann?

 • La kaldt vann renne til det er klart. 
 • Tapp fra første kran etter hovedstoppekran, da drar du minst mulig misfarget vann inn i rørsystemet ditt. I sommerhalvåret er utekranen det beste tappestedet. 
 • Hvis vannet ikke er klart etter at du har latt det renne i en time bør du kontakte Vann og avløp, klikk her for kontaktinformasjon.  
 • Unngå å tappe varmt vann for å hindre grums til varmtvannstanken.
 • Du bør ikke vaske lyse klær før vannet er klart igjen.
 • Hvis du er uheldig og får brunfarge på klesvasken, anbefaler vi at du holder klærne våte til du får vasket dem i rent og klart vann. Tørker klærne, kan de misfarges.

Ring oss hvis vannet er brunt uten kjent årsak. 


Lukt og smak

Om du opplever endret lukt eller smak av drikkevannet, kan det hjelpe å la vannet renne en stund for å rense rørene. Utspylingstid for å skifte ut alt vannet og for å spyle ut eventuelle partikler i stikkledningen vil variere. Rengjøring av siler i springer anbefales også. Om dette ikke hjelper kontakt oss.


Ansvar for vedlikehold av vannledninger

Kommunen er ansvarlig for hovedvannforsyningen, mens den enkelte huseier er ansvarlig for ledningen fra tilkoblingspunktet (anboringen) og inn til boligen.

Er det flere eiendommer som deler samme ledning blir det en felles privat ledning. Det er de enkelte abonnentenes ansvar å holde sine vannledninger i stand og operativ til enhver tid. Lekkasjer må tettes og ledningen periodisk spyles ut. Ofte kan endret vannkvalitet stamme fra redusert kvalitet eller egenskap innvendig i ledningen.

Skissen nedenfor viser hvordan eierforholdet endrer seg i vannforsyningssystemet.

Vannledninger ansvarsområder


Kontakt avdelingen

Back to top