Vi følger råd fra Folkehelseinstituttet om å anbefale koking når det er mistanke om at drikkevannet kan være forurenset. Terskelen for å anbefale koking av drikkevannet er svært lav med bakgrunn i "føre-var"- prinsippet.  Kommunen sender ut varsel til de som blir berørt av en kokeanbefaling, og vi varsler når kokeanbefalingen er opphevet.

loading...
Foruten drikke, bør du bruke kokt vann til
 • All mat som ikke skal kokes eller varmebehandles over 100 °C
 • Utblanding av saft, og andre produkter som drikkes eller spises
 • Kaffe. Kaffetraktere koker ikke vannet, og vannet til kaffetrakteren må derfor være kokt på forhånd. Andre typer kaffemaskiner bør sjekkes med forhandler
 • Isbiter
 • Skylling av frukt, salat og grønnsaker som ikke skal kokes
 • Tannpuss
Ukokt vann kan brukes til
 • Koking av mat
 • Håndvask. Hendene vaskes med såpe, skylles og tørkes etterpå
 • Dusjing og karbad: Man kan dusje og bade som normalt ved kokeanbefaling, men har man dårlig immunforsvar i kombinasjon med åpne sår, anbefales en rask dusj (ikke karbad) og at man tørker seg godt etterpå. Pass på ikke å svelge vann. Ha særlig kontroll med små barn.
 • Manuell oppvask og oppvaskmaskin: Ved oppvask for hånd må oppvasken skylles med kokt, varmt vann og tørkes godt. Oppvaskmidler med desinfeksjonseffekt er ikke tilstrekkelig. For å oppnå god desinfeksjonseffekt i en oppvaskmaskin må programmet ha en temperatur på minimum 65 ºC når det brukes vanlige husholdningsmaskiner med programlengde på 1 time eller mer. La oppvasken stå og lufttørke.
 • Klesvask
 • Renhold i huset
 • Annet bruk hjemme
 • Barn bør ikke leke med vannet i hagevanningsanlegg, eller bade i barnebasseng i perioder med kokevarsel.
Ved mistanke om forurensning følger vi følgende prosedyrer
 • Vi tar prøver av vannet
 • Vi vurderer om det har vært situasjoner som kunne forårsake inntrengning av forurensninger på nettet
 • Vi kontrollerer at alle hygieniske barrierer ved vannbehandlingsanlegg har vært intakt hele tiden
 • Vi undersøker om det har vært spesielle aktiviteter eller hendelser i forsyningssystemet, f.eks vannledningsbrudd
 • Vi vurderer om det har vært trykkløse episoder (sterk tapping, brannvann, med mer) eller om det har vært anleggsarbeid på ledningsnettet
 • Sårbare punkter, blant annet høydebasseng og brannventiler bli kontrollert
 • Dersom vi har mistanke om forurensning, gir vi kokevarsel og setter i gang tiltak for utbedring, samt tar prøver av vannet

Les mer hos Folkehehelseinstituttet: Hva bør du gjøre når du får kokevarsel fra vannverket?

Får du ikke varsel?

Les mer om varsling og hvordan du registrerer deg her.

Back to top