Vann i koppHvordan smaker vann? Det er faktisk litt vanskelig å si. Smaken på vann kan komme fra flere kilder. Mange abonnenter som melder at det smaker dårlig, ser vi ofte har private stikkledninger som ikke har vært spylt ut på en stund.

Hvordan spyler man ut anlegget?

Enklest kan en slik utspyling gjøres på en utekran eller tilsvarende. Skru på kranen med god styrke. Stor fart på vannet og uttapping i en god periode vil normalt hjelpe. Varigheten på utspylingen vil variere ut fra dimensjon og lengde på røret.

Klormengde i drikkevannet

Mengden klor er trappet veldig ned siste tiden. Vi tilsetter klor av og til hvis det er behov for det. Mengden klor som tilsettes er liten og skal i utgangspunktet ikke gi smak til vannet.

Hvis det er så lite klor, hvorfor er det mange som reagerer?

Biofilm i rør setter farge på vannet

Noen boliger kan ha rør som kan bidra til smak på vannet – gjerne med bakgrunn i endringer i vannkvaliteten. Typisk er endringer i surhetsgrad, klor i vannet eller andre parametere. Dette kan skje selv om vannet har drikkevannsgodkjent kvalitet. Som et naturlig element i rørsystemet er det biologisk film på innsiden av rørveggen. Denne biologiske filmen – biofilm – er et ufarlig belegg, og som består av mikroorganismer tilpasset miljøet i røret der de oppstår.
Når klor tilsettes i vannet, vil mikroorganismer reagere med klor og dø ut. I røret og vannet vil dette fremstå som smuss eller slam og sette farge og smak på vannet. Klorerte organiske forbindelser vil kunne gi en fornemmelse av klorsmak og lukt. Det er altså ikke kloren i seg selv som lukter eller smaker, men mikroorganismene som har reagert med kloren. Den enklest måten å fjerne dette problemet på, er ved å spyle ut rørene ved jevne mellomrom.

Vannverk

Vi har i dag tre vannkilder til offentlig vannforsyning
  • Kleppevatnet
  • Ingjerdsvatnet
  • Oksnesvatnet
Kleppevatnet og Ingjerdsvatnet forsyner den søre delen av Askøy (fra Revura/Davanger og sørover). Oksnesvatnet forsyner nordre del av kommunen.

Status for Kleppe vannverk

Kleppe vannverk ble satt i drift i 1995. Vannverket vil fremover drives som i dag, med noen mindre endringer. Anlegget vedlikeholdes og oppgraderes for å fortsatt kunne levere nok vann. I enkelte tilfeller kan komponenter svikte, og det vil da variere hvordan det slår ut på driften av anlegget.

Driftsforstyrrelser

Driftsforstyrrelser oppstår fra tid til annen, og er vanskelig å forutse. Det arbeides kontinuerlig med å redusere konsekvensene av disse. Noen systemer er såkalt redundante, og det vil ikke merkes for innbyggerne at komponenten er under vedlikehold. Andre systemer fungerer ikke på samme måte, og krever hyppigere tilsyn. Noen av systemene er enkle å endre, andre ikke. Dette gjør at det fra tid til annen vil være situasjoner hvor andre tiltak må settes i gang.

Arbeid døgnet rundt

Optimalisering av vannforsyningssystemet er en kontinuerlig oppgave. Vi jobber for å ha så høy oppetid på leveransen som mulig, samtidig som kvaliteten er god. Å kunne levere nok godt vann er en oppgave som går døgnet rundt, hele året igjennom. Noen ganger skjer det dessverre at enkelte av disse vilkårene ikke oppfylles. Da blir abonnenter bedt om å koke vannet, eller bedt om at det må spares.
 
Les mer om vannforsyningen på Askøy her: Vannforsyningen på Askøy
 

Back to top