Askøy legevaktsentral 116117


Hva gjør vi? 

Legevakt og Driftstøtte legesenter driver Askøy legevaktsentral, en heldøgnsdrevet legevaktsentral, og Askøy legevakt, som gir akuttmedisinsk hjelp og legetjenester utenom fastlegekontorenes åpningstid. 

Avdelingen støtter fastlegesenter med driftsavtale etter punkt 8.2 i “ASA 4310 -Rammeavtale fastlegeordningen KS” med lokaler, utstyr, hjelpepersonell mv.


Tilbud og tjenester 

Legevakt og legevaktsentral


Ledelse 

Konstituert leder - Aina Hollevik

E-post: 


 

Back to top