Hva gjør vi?

Legetjenesten administrerer tilbud av legetjenester til befolkningen og innad i kommunen.

Avdelingen har ansvar for å administrere fastlegehjemler i kommunen og sikre at alle har tilgang til fastlegetjenester. Avdelingen administrerer og rekrutterer sykehjemsleger og organiserer legefunksjoner i helsestasjonstjenesten, skolehelsetjenesten, ungdomshelsetjenesten, flyktningehelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten.

Avdelingen tilbyr medisinskfaglige vurderinger og rådgiving til alle avdelinger i kommunen.

Kommunen er utdanningsinstitusjon for spesialistutdanning i Allmennmedisin og spesialistutdanning for leger Del 1, som er obligatorisk for alle leger som vil spesialisere seg i Norge.

Tilbud og tjenester

Ledelse

Konstituert leder: Christine Skau Bakke
Telefon: 988 133 81
e-post:

Ledige stillinger

Back to top