Kommuneoverlegen er kommunens øverste medisinskfaglige rådgiver. Råd gis til helsetjenestene i kommunen, men også til andre tjenesteområder med betydning for folkehelsen, samt kommunepolitikere og direkte til befolkningen.

Kommuneoverlegen skal ha oversikt over helsetilstanden i kommunen og de faktorer som kan ha innvirkning på den.

Kommuneoverlegen kan fatte vedtak om tvungen legeundersøkelse når det mistenkes at noen på grunn av alvorlig psykisk sykdom unndrar seg nødvendig helsehjelp.

Kommuneoverlegen ivaretar kommunens hastekompetanse innen miljørettet helsevern og helsemessige beredskap, og er fast medlem i kommunens kriseledelse.


Kontaktinformasjon

Kommuneoverlege - Kristin Cotta Schønberg

E-post:

Back to top